Krakov – Morava – Vídeň Greenways

Turistický produkt „Krakov – Morava – Vídeň Greenways” navazuje do již existující a vyznačené stezky přírodního a kulturního dědictví o stejném názvu (více informací na www.greenways.pl; www.kmw.greenways.info). Zaměřuje se na cyklistické prohlídky nejzajímavějších míst, která v sobě zahrnuje nížinný i horský úsek již vzpomenuté stezky. Produkt v sobě slučuje vlastivědné, přírodní a rekreační hodnoty. Má charakter přeshraničního dvoudenního cyklistického výletu se střední stupnicí obtížnosti. 

Program: 

  • Cieszyn: náměstí, studna se sochou sv. Floriana z II. poloviny XVIII. století, radnice z I. poloviny XIX. století, hotelu „Pod Brunatnym Jeleniem”, pošta, Národní dům z počátku XX. století, zámek hrabat Larischów – Muzeum Śląska Cieszyńskiego (Muzeum Těšínského Slezska), římskokatolický kostel sv. Marie Magdalény ze XIII. století, Městská knihovna z XIX. století, zděné domečky s podloubím z přelomu XVIII. a XIX. století, Studna tří bratří, Divadlo Adama Mickiewicza z I. poloviny XX. století (37), Książnica Cieszyńska, Zámecký vrch, románská rotunda (kaple sv. Mikuláše a Václava) z XI. století, věž Poslední obrany ze XIII. století, Piastovská věž ze XIV. století, Lovecký zámeček Habsburků z I. poloviny XIX. století, pivovar z I. poloviny XIX. století
  • Český Těšín: Muzeum Těšínska, náměstí s radnicí z I. poloviny XX. století, římskokatolický kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova z konce XIX. století, kaplička z konce XIX. století, socha sv. Jana Nepomuckého z XVIII. století, zděný domeček z XVIII. století
  • Dolní Domaslavice: vodní nádrž Žermanice (38), škola s památkovou místností, kříž u zvonice z II. poloviny XIX. století, rezervace „U Žermanic“
  • Horní Domaslavice: římskokatolický kostel sv. Jakuba z I. poloviny XVIII. století, kříž z II. poloviny XIX. století, jezírko “Mořské oko”
  • Komorní Lhotka: evangelicko – augsburský kostel z II. poloviny XVIII. století, náhrobek Jana Tschammera a jeho manželky z II. poloviny XIX. století, římskokatolický kostel z II. poloviny XIX. století, dřevěnice, budovy někdejších velkostatků s hospodářskými objekty z XVIII. a XIX. století, lípová alej, finská sauna, bylinné lázničky
  • Řeka: roubené chalupy z přelomu XVIII. a XIX. století, kamenolomy godulského pískovce 
  • Guty: římskokatolický kostel Božího těla ze XVI. století
  • Jablunkov: náměstí (39), radnice z počátku XVIII. století, zděné domky z XIX. století, kašna se sochou Neposkvrněné Boží Matky (Immaculaty), římskokatolický kostel Božího těla z I. poloviny XVII. století, klášter řadových sester Alžbětinek z II. poloviny XIX. století, klášterní komplex s římskokatolickým kostelem sv. Josefa z I. poloviny XX. století