Historia regionu

Śląsk Cieszyński to region usytuowany nie tylko w Polsce: część polska to powiat cieszyński, zachodnia część powiatu bielskiego i zachodnia część miasta Bielsko-Biała, jednak część ziem cieszyńskich znajduje się po stronie czeskiej: powiat Karwina, wschodnia część powiatu Frydek-Mistek, wschodnia część powiatu Ostrawa oraz wschodnia część miasta Ostrawa. Główne rzeki tego regionu to Olza, Wisła, Ostrawica, Odra i Biała, a najwyższe szczyty to Łysa Góra w części czeskiej i Skrzyczne po stronie polskiej.

Śląsk Cieszyński należał pierwotnie do Państwa Wielkomorawskiego. Przed 991 rokiem wszedł w skład Państwa Polskiego, by na przełomie lat 1289 i 1290 uzyskać status odrębnego Księstwa Cieszyńskiego, które już w 1327 roku stało się częścią korony czeskiej. Po wygaśnięciu dynastii piastowskiej w 1653 roku Księstwo przeszło na własność rodziny Habsburgów. Stan ten trwał do momentu rozpadu monarchii austro-węgierskiej w 1918 roku. Wówczas to między świeżo odrodzoną Polską i utworzonym nowym państwem – Czechosłowacją, zaistniał konflikt o wspomniane terytorium, które 28 lipca 1920 roku decyzją Rady Ambasadorów wielkich mocarstw na konferencji w Spa zostało podzielone.