Usługi w regionie

Śląsk Cieszyński proponuje szeroki zakres usług. Usługi te mają różnorodny charakter i są przeznaczone dla szerokiej grupy odbiorców. Do najważniejszych grup docelowych należą:

 1. Goście, którzy zwiedzają region (turyści)
 2. Mieszkańcy tego regionu (rezydenci)
 3. Biznesmeni i podmioty niekomercyjne w regionie i poza regionem

Na terenie Śląska Cieszyńskiego znajduje się 25 punktów informacji turystycznej, które ułatwiają orientację w terenie. Następnym źródłem informacji o dostępnych usługach jest między innymi projekt Inforeg 2006. Podstawowym produktem projektu jest wyszukiwarka potrzebnych informacji z regionu, czyli elektroniczna baza danych obejmująca cztery główne dziedziny:

 • przedsiębiorczość
 • turystyka, sport i kultura
 • kształcenie i współpraca szkół
 • współpraca terytorialna w takich dziedzinach jak:
  • ochrona środowiska
  • transport i przekraczanie granic
  • zintegrowane zarządzanie kryzysowe

 W oparciu o wyżej wymienione obszary tematyczne przeprowadzono inwentaryzację dostępnych źródeł informacji o regionie, które stanowiły podstawę bazy danych. Z danej bazy, dostępnej za pośrednictwem internetu oraz sieci infokiosków, mogą korzystać mieszkańcy euroregionu, turyści, zainteresowane osoby oraz organizacje.

Celem projektu Inforeg 2006 jest wspólny czesko-polski system informacyjny dwóch partnerów  (1 CZ/ 1 PL), gromadzenie na bieżąco informacji o różnych działaniach  – ich analiza – inicjowanie wspólnych działań dla wykonywania wspólnych działań w Euroregionie ŚC – TS.

Inforeg 2006 służy mieszkańcom, turystom i zainteresowanym organizacjom, instytucjom i osobom oraz służy jako wyszukiwarka niezbędnych informacji z regionu.