Po stopách městských památek

Turistický produkt „Po stopách městských památek“ se zaměřuje na poznávání autem míst, jenž se nacházejí na území Těšínského Slezska, a která do dnešních časů zachovala své památkové urbanistické uspořádání. Produkt má charakter dvoudenního přeshraničního automobilového výletu a zahrnuje v sobě vlastivědné, edukační a kulturní hodnoty míst, která se nacházejí v různých částech regionu.

Program: 

  • Bohumín: římskokatolický kostel Narození Panny Marie ze XIII. století, epidemiologická kaple Panny Marie Bolestné z I. poloviny XIX. století, kaple sv. Kříže (tzv. Pustyňě) z II. poloviny XVIII. století, hrob hrabat Henckel von Donnersmarck a Vösendorf z II. poloviny XVII. století
  • Orlová: římskokatolický kostel Narození Panny Marie z II. poloviny XV. století, náměstí, zámecký park, radnice z I. poloviny XX. století 
  • Karviná: náměstí s kašnou z XX. století, radnice z I. poloviny XIX. století, zámek Fryštát z I. poloviny XIV. století s parkem v anglickém stylu (27), římskokatolický kostel Povýšení sv. Kříže z II. poloviny XIV. století, římskokatolický kostel sv. Marka z II. poloviny XVIII. století 
  • Strumień: náměstí s radnicí z I. poloviny XVII. století, zděné domečky z XIX. století, římskokatolický kostel sv. Barbory z II. poloviny XVIII. století 
  • Skoczów: náměstí s radnicí z přelomu XVIII. a XIX. století, kašna se sochou Jonasza (Trytona) z II. poloviny XVIII. století, zděné domečky z II. poloviny XVIII. a počátku XIX. století, Farní muzeum sv. Jana Sarkandra, římskokatolický kostel Nalezení Svatého Kříže (tzv. Nemocniční) z II. poloviny XV. století, římskokatolický kostel sv. Petra a Pavla z II. poloviny XVIII. století, Muzeum Gustawa Morcinka
  • Cieszyn: náměstí (28), studna se sochou sv. Floriana z II. poloviny XVIII. století, radnice z I. poloviny XIX. století, hotel „Pod Brunatnym Jeleniem”, pošta, Národní dům z počátku XX. století, zámek hrabat Larischů – Muzeum Śląska Cieszyńskiego (Muzeum Těšínského Slezska), římskokatolický kostel sv. Marie Magdalény ze XIII. století, evangelicko – augsburský Ježíšův kostel z I. poloviny XVIII. století, Městská knihovna z XIX. století, zděné domečky s podloubím z přelomu XVIII. a XIX. století, Studna tří bratří, Divadlo Adama Mickiewicza z I. poloviny XX. století, Książnica Cieszyńska, Zámecký vrch, románská rotunda (kaple sv. Mikuláše a Václava) z XI. století, věž Poslední obrany z XIII. století, Piastovská věž ze XIV. století, Lovecký zámeček Habsburků z I. poloviny XIX. století, pivovar z I. poloviny XIX. století 
  • Český Těšín: Muzeum Těšínska, náměstí s radnicí z I. poloviny XX. století, římskokatolický kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova z konce XIX. století, kaplička z konce XIX. století, socha sv. Jana Nepomuckého z XVIII. století, zděný domeček z XVIII. století, synagoga „Szomre Szabos”, vlakové nádraží z II. poloviny XIX. století, dávná střelnice z II. poloviny XIX. století, evangelicko – augsburský kostel „Na Nivách“ z I. poloviny XX. století 
  • Jablunkov: náměstí, radnice z počátku XVIII. století, zděné domky z XIX. století, kašna se sochou Neposkvrněné Boží Matky (Immaculaty), římskokatolický kostel Božího těla z I. poloviny XVII. století, klášter řadových sester Alžbětinek z II. poloviny XIX. století, klášterní komplex s římskokatolickým kostelem sv. Josefa z I. poloviny XX. století