Po stopách zámků nad Petrůvkou

Turistický produkt „Po stopách zámků nad Petrůvkou” navazuje na existující a částečně vyznačené stejnojmenné pěší a cyklotrasy polsko – české stezky kulturního dědictví. Zaměřuje se na cyklistické poznávání nejzajímavějších míst na území obcí: Hażlach, Zerzydowice, Petrovice u Karviné a Godów. Zahrnuje v sobě rekreační a vlastivědné hodnoty míst, které se ze značné části nacházejí v údolí řeky Petrůvky. Produkt má charakter jednodenního přeshraničního cyklistického výletu a má velmi snadnou stupnici obtížnosti.

Program: 

  • Kończyce Wielkie: římskokatolický kostel sv. Michala Archanděla z II. poloviny XVIII. století (9), palác z přelomu XVII. a XVIII. století s parkem v anglickém stylu (10), kaple Boží Prozřetelnosti z II. poloviny XVIII. století, staré duby (750 a 450 let)
  • Kończyce Małe: kaňon Piotrówki, zámek z konce XIV. Století (11), Regionální jizba Wsi Cieszyńskiej (Regionální jizba těšínského venkova), kříž – náhrobek kněze Świeżego, římskokatolický kostel Narození Nejsvětější Marie Panny z II. poloviny XVIII. století 
  • Zebrzydowice: zámek ze XVI. století (12), římskokatolický kostel Nanebevzetí Nejsvětější Panny Marie z II. poloviny XVIII. století 
  • Marklowice Górne: socha sv. Jana Nepomuckého ze XVII. století, kaplička 
  • Dolní Marklovice: římskokatolický kostela Nanebevzetí Páně z XVIII. století 
  • Prstná: lovecký zámeček z II. poloviny XVIII. století 
  • Petrovice u Karviné: hotel Dakol z II. poloviny XIX. století, římskokatolický kostel sv. Martina z II. poloviny XVIII. století, kamenný kříž Kalvárie z II. poloviny XIX. století 
  • Skrbeńsko: kamenný kříž z II. poloviny XIX. století
  • Gołkowice: evangelicko – augsburský kostel z I. poloviny XX. století, římskokatolický kostel sv. Anny z II. poloviny XIX. století