Služby v regionu

V regionu Těšínské Slezsko je široká nabídka služeb. Služby mají různou povahu a jsou určeny nejširším cílovým skupinám. K nejvýznamnějším cílovým skupinám patří:

 1. Návštěvníci regionu (turisté)
 2. Obyvatelé regionu (rezidenti)
 3. Podnikatelské či nepodnikatelské subjekty z regionu i mimo region

K dobré orientaci slouží hustá síť infocenter, kterých je na území Těšínského Slezska celkem 25. Dalším zdrojem informací o službách je mimo jiné projekt Inforeg 2006.

Výstupem A. základní roviny – Informace o informacích je vyhledávač potřebných informací z regionu, resp. elektronická databáze zdrojů informací ze čtyř hlavních oblastí. Jsou to oblasti:

 • Podnikání
 • Turismus, sport a kultura
 • Vzdělávání a spolupráce škol
 • Územní spolupráce
  • V oblasti oblasti životního prostředí
  • V oblasti dopravy a překračování hranic
  • V oblasti integrovaného záchranného systému

Do výše uvedených tematických skupin byly postupně zařazovány nalezené zdroje informací, které byly podle charakteru seskupovány do klíčových oblastí a podoblastí jednotlivých hlavních tematických okruhů, což bylo základním kamenem budoucí databáze zdrojů. Ta je určena všem obyvatelům euroregionu, návštěvníkům, turistům, zainteresovaným osobám, organizacím a institucím a je k breitling repliky dispozici na internetu, a také v infoboxech.

Cílem projektu Inforeg 2006 je společný česko-polský informační systém dvou partnerů (1 CZ/ 1 PL) a průběžné shromažďování informací o potřebných aktivitách – jejich analýza – iniciace společných aktivit pro dynamické plnění Cíle – STRATEGIE společné realizace aktivit v Euroregionu TS – ŚC

Inforeg 2006 slouží pro obyvatele území a pro turisty a zainteresované organizace, instituce a osoby a slouží jako vyhledávač potřebných informací z regionu.